Oбучение за работа с младежи „Nature as a Teacher“ в Гудевица, България, 22-31.05.2017

По време на обучението ще имате шанса да изучите и опитате широка гама от дейности като например: предотвратяване на уязвимостта, терапевтични практики, духовност, връзки, ритуали и отношения с природата

 Място: село Гудевица, България

 Период на провеждене: 22-31 май 2017 г.

Обучението е подходящо за младежки работници, обучители, младежки лидери, ментори и обучители от програмата Еразъм +

Повече за програмата можете да прочетете тук

Участниците ще получат информация по следните теми:

–  уязвимост и терапевтични практики
–  създаване на педагогически инструменти за себепознание базирани на еко психологията
–  създаване на връзка с природата
–  изкуството и танците като средство за комуникация
–  развиване на компетенции за различаване силните и слабите страни на младите хора
–  развиване на практични умения за планиране, организиране и осъществяване на работилници за личностно развитие, себепознание и свързване с природата

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 10 март 2017 г.

 Източник: Salto Youth