Обучение за ученици в Колежите на Обединения Свят

Ученици в 10 и 11 клас могат да кандидатстват за пълна или частична стипендия от United World Colleges (UWC), световна мрежа от училища, които обучават младежи от цял свят по програмата International Baccalaureate.

Програмата предлага до 2 пълни стипендии за български ученици, въз основа на финансовото положение на семейството, а всички останали са частични, като покриват между 50% и 90% от училищните годишни такси за съответния колеж.

За учебния период 2017-2019 частични и пълни стипендии са достъпни за колежите в Армения, Босна и Херцеговина, Германия, Холандия, Италия, Уелс, Китай и Канада.

 Краен срок за кандидатстване: 17 февруари 2017 г., 23:59 ч.

Изисквания към кандидатите:

 • да са български граждани
 • да бъдат на възраст между 16 и 18 години към края на календарната 2017 година;
 • да са ученици в X или XI клас на средните училища в България и да изучават материал по програмата на МОН;
 • да имат среден успех поне „много добър“ (5.45) за учебната 2015/6 година.
 • да имат много добра обща култура;
 • с интереси към проблемите на съвременна България и света;
 • способност за израстване на личността и за критично мислене;
 • способност за работа в екип;
 • способност за споделяне на собствен опит в неочаквани ситуации и пред хора от различни среди;
 • мотивираност и съпричастност към ценностите на Колежите на Обединения Свят.

Как се кандидатства?

Конкурсът се провежда в няколко кръга.

В първи кръг (краен срок 17 февруари 2017г., 23:59) кандидатите трябва да:

 • изтеглят и попълнят прикачения въпросник (в електронен вид или на хартия) и да го изпратят в съответния срок по имейл, пощата или с факс (виж адресите отдолу);
 • да представят докумет, удостоверяващ успеха им от съответните години/ срок и да ги изпратят заедно с формуляра за кандидатстване (достатъчно е да снимате бележниците си)

Вторият етап на селекцията ще се проведе в София на 24ти февруари 2017 г. и ще включва тестове по математика, английски, български/литература, както и есе на английски език.

Кандидатите, показали добри резултати от тестовете, есето и апликацията, ще бъдат поканени на трети кръг на селекцията, който ще се проведе на 11ти март 2017 г.. Третият кръг ще представлява групово и индивидуално събеседване със Селекционния Комитет.

Документите трябва да се изпратят по един от следните начини:

 • по имейл на uwc.bulgaria@gmail.com;
 • по пощата на адрес Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Васил Априлов“ 3, София 1504;
 • или по факс на (02) 9446027

 Повече информация за тази възможност ще откриете тук.

Източник: Колежи на обединения свят