Обучителен семинар по метода на общностното организиране

Основната цел на семинара е да осигури обучение на млади хора по метода общностно организиране (community organizing)

 Място: Залата на Центъра на бесарабските българи в България – София, ул. Цар Калоян № 8

 Период на провеждане: 28 февруари – 2 март 2017 г., всеки ден от 10 до 13 часа.

Основната цел на семинара е да осигури обучение на млади хора по метода общностно организиране (community organizing). То ще се води от ментор специалист от САЩ. Обучението на семинара ще включва запознаване с отделни компоненти на метода общностно организиране, а именно: индивидуално интервю, дефиниране на личен интерес, конгресен модел в организирането на общност, планиране на събития, организиране на срещи с административни лица и др.

Обучението е на английски език с осигурен превод на български.

Семинарът е организиран от Център за културни инициативи и изследвания в областта на културното наследство и от Creating Effective Grassroots Alternatives Foundation, финансиран по Програма Sustaining Civic Participation in Minority Communities на Great Lakes Consortium, Оhio, USA, и с участието на Центъра на бесарабските българи в България.

 Всички, желаещи да участват в семинара, могат да направят заявка на yana77yancheva@yahoo.com или на адреса на Центъра на бесарабските българи в България centarbbb@gmail.com.

В края на семинара участниците ще получат сертификат за завършено обучение по метода общностно организиране.

 Източник: Семинар по общностно организиране