Отворена покана – Да променим 10 места в 10 български града

Физическите, социални и културни пейзажи на много български градове остават уловени между липса на възможности, но най-вече липсата на идеи и вслушване в младите хора.  По-малките градове губят своите граждани, които напускат в търсене на по-добри работни места и заплащане. Младите хора, които живеят в по-малките общности, често се чувстват изолирани, недостатъчно чути и без перспектива. Повечето от тях се борят да намерят своето място, на което да се събират,  общуват и да бъдат активни.

Липсата на градски пространства, които да отговарят на нуждите на тези млади хора, в крайна сметка ги принуждава да се събират на обществени места като автобусни спирки, изоставени сгради, градски площади. Най-често тези млади хора посещават кафенета и барове с извинението, че нямат друга алтернатива в града.

Вдъхновението за този проект дойде от поста на една майка от Сливен, която ни сподели за всички изоставени „спортни“ места в града си. Благодарим ти, Радост.

С ”The Spot” BG Бъди Активен с Ваша помощ като партньори иска да започнете едно ново движение и да даде поле за изява на младите хора от 10 български града – да проявят своята креативност, мотивация и добра воля в изграждането на място, което те да припознават като свое.

Участието Ви в проекта ще даде възможност за: 

 • Поддържане на добри отношения между НПО-партньори, Общината и младежите от града.
 • Младите хора от общността ще могат активно да участват в създаването на тяхно място. От идеята до самото реализиране на мястото.
 • Повишаване на капацитета на участващите партньори и млади хора. 20 младежи ще имат възможност да преминат обучение за организатори на събития и спортни аниматори. Партньорските НПО ще имат възможност да минат през обучение за менторство на млади хора.
 • Обединяване на местните представители на общността – НПО, община, млади хора и техните родители.

Как да участвате:

В рамките на проекта избраните партньори – НПО, Община и местните общности ще минат през процеса на Placemaking – или създаване на място.  Placemaking е процес, който се възползва от силата на изкуството, културата и творчеството, за да служи на интереса на общността с цел придвижване към по-широка програма за промяна, растеж и трансформация по начин, който също изгражда характера и качеството на място. Акцентът се поставя върху даване на поле за изява на младите хора, чиято задача е, посредством работни срещи и обществени обсъждания, да решат как биха искали да изглежда тяхното „място“.

Основни факти за проекта:

 • Координираща организация BG Бъди Активен
 • Финансиращ партньор – Фондация Кока Кола
 • Основни цели на проекта: Подобряване на изоставени градски пространства: паркове, междублокови пространства, глухи улици, които не се ползват достатъчно от местните общности. Включване на цялата местна общност в обсъждане на промяната с акцент върху участието на младите хора.
 • Приветстват се заявления от всички организации, които са активни в сферите на: младежката работа, спорта, екологията, гражданско включване. Приветства се и участието на общини.

Какво се очаква от одобрените организации

 • Да установят добро партньорство с местната община
 • Да успеят да мотивират и мобилизират местните младежки общности активно да вземат участие в разработването на проекта (от процеса на обсъждане до процеса на изграждане)
 • Подпомагане организирането на обществени обсъждания за споделяне на идеи и провеждането на такива; информиране за проекта
 • Да положат усилия за мобилизиране на гражданската общност за полагане на доброволен труд при създаването на самото място
 • Активно да участват в процеса на обсъждане на решенията, свързани с проекта
 • Активно да участват в обученията за изграждане на капацитет
 • Активно да популяризират проекта чрез собствените си комуникационни канали – сайт, FB страница, както и през местните медии
 • Редовно да споделят снимков и видео материал при развитието и реализирането на проекта

 За да кандидатствате, изпратете следните сканираните документи  на е-mail: spot@bgbeactive.org:

 Краен срок за кандидатстване: до 14:00 часа на 23 февруари 2017 г.

 Източник: Сдружение „BG Бъди Активен“