Покана за участие в международното научно списание „PERSPECTIVES“

Списанието дава възможност на студенти, докторанти и млади изследователи от всички специалности, от всички български и чуждестранни университети, да се проявят в областта на науката.

Обща информация за формата на списанието – 6 списания, където са участвали повече от 170 студента, докторанти, учители и изследователи от 15 български и 12 международни институции, са публикувани. През 2017 нови три въпроса ще бъдат публикувани като едно списание не трябва да бъде повече от 300 страници, формат А5.

Онлайн версия на списанието можете да откриете тук

Технически условия за подготвянето на ръкописите:

– ръкописите трябва да са до 10 страници (с включени библиография и бележки)

– ръкописите трябва да са на английски, български или руски език

– ръкописите трябва да съдържат кратки резюмета и ключови думи на английски език

– текстът трябва да бъде форматиран както следва:

  • Шрифт: Times New Roman, Големина: 14 (Regular), Разстояние (Line spacing): Single;
  • Заглавие: 14 Caps (All caps), Дебелина (Bold), Центрирано (Centered);

– цитати (адаптирано от системата Oxford)

  • например (Лок 1999, 61-63)

Цялото име на източника трябва да бъде написано в библиографията след основния текст:

  • Лок 1999: Дж. Лок. Два трактата за гражданско правителство. Лондон 1999.

– името и фамилията на автора да бъдат изписани след заглавието (шрифт: 12, Italic)

– да не се добавят номера на страниците

– представете се накратко: име на университета, специалност и година на изучаване, главен предмет, имейл адрес

За следващото списание участниците се насърчават да изпращат материали свързани с работата в Европа. Тематиката на следващото списание е: Младежките Работници в Европа. Това включва: философия, история, финансови аспекти, методи и проблеми на младежката работа.

Всеки текст, който бъде избран и публикуван, няма да бъде публикуван чрез плащане на такса.

Повече информация можете да откриете тук

 Можете да участвате като изпратите своите материали на посочения адрес:  isj@institute-perspectives.com

До 5 работни дни ще получите имейл с потвърждение за получаването на вашия материал.

 Краен срок за кандидатстване: 30 май 2017 г.

 Източник: Сдружение „Институт Перспективи“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в програмата.