Покана за участници в Европейската младежка конференция по Структурен диалог в Малта

Национален младежки форум като председателстващ Националната работна група по Структурен диалог отправя покана за кандидатстване за младежки делегат в Европейската младежка конференция (ЕМК) в Малта.

 Място: Малта

 Период: 20 – 23 март 2017 г.

Европейската младежка конференция в Малта е Третата фаза по консултиране на младите хора и съвместната им работа с отговорните институции по изработване на практически решения, които да превърнат препоръките от Втората фаза в реален инструмент за действие.

Насърчават се млади хора, които имат опит в изработването на конкретни политически решения и съпътстващи документи да представят своя опит и мотивация за участие в ЕМК в Малта.

 За да участвате в селекционната процедура, трябва да се регистрирате като попълните апликационната форма.

 Срок за изпращане на кандидатури: до 18:00 часа на 20 февруари 2017 г.

Националната работна група ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши селекция.

 Източник: Национален младежки форум