Professional Fellows Program – Покана за обмен в САЩ през есента на 2017 г.

Поканата е за специалисти, които работят в малцинствени групи, от всяка област на България, Унгария, Румъния и Словакия, да кандидатстват за участие в 42-дневна Обменна програма в САЩ през 2017 г.

Отворена е поканата за обменните програми Teach Democracy “Sustaining Civic Participation in Minority Communities” между държавите от Централна и Източна Европа и САЩ. Обменната програма е предназначена за професионалисти, които са активно въвлечени в програми за гражданско участие и застъпничество (НПО/развитие на гражданското общество), в организации за гражданско образование, граждански групи за натиск, общностни активисти и/или организатори на общности, които работят с малцинствени групи.

calendar Период на провеждане : 4 октомври – 17 ноември 2017 г.

Основната цел на програмата е да предостави възможност за професионално развитие на лидери, да създаде форум за сътрудничество и взаимно учене между американски и чуждестранни участници, както и да изгради глобална мрежа от професионалисти.

Изисквания към кандидатите:

– Да са на възраст 25-40;
– Да имат добри организационни и управленски умения;
– Да се интересуват от дългосрочно международно сътрудничество;
– Да имат добри комуникативни и презентационни умения;
– Да владеят писмено и устно английски;
– Да са самостоятелни и да могат да работят ефективно в междукултурна среда;
– Да демонстрират лидерски способности;
– Да са на разположение за 42-дневен стаж в САЩ г.;
– Да са готови да посрещнат наставници от САЩв собствените си страни, за най-малко за 3 дни.

Обменните програми представляват дългосрочен ангажимент, включват работа на терен в населеното място на участниците, 42-дневно посещение в САЩ, последващо участие в домакинстването на американски ментори и мрежуване с други участници, преминали през програмата. От 2012 година насам 29 български граждани са преминали през обменните програми на GLC Teach Democracy в общо 7 делегации.

download-1 За да кандидатствате, прочетете повече тук.

clock-1 Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2017 г. 

cursor Пълната информация за тази възможност е достъпна тук.