Състезание за стажантски програми Great Minds initiative Internships на IBM

Great Minds initiative е състезание за студенти магистри, в края на което победителите ще получат възможност да стажуват от 3 до 6 месеца в един от изследователските лаборатории на IBM в Цюрих, Дъблин, Найроби или Йоханесбург.

Програмата предоставя  уникална възможност на студенти в магистърска степен на обучение да работят заедно с известни учени във водещи индустриални ИТ изследователски организации.

 Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2017 г.

Точна дата на започване на стажа, както и периода на продължение ще бъдат уточнени индивидуално след селекцията на победителите, в зависимост от академичните задължения на студента, както и от определените позиции в компанията.

Кой може да участва?

Програмата е отворена за редовни студенти от припознати университети в Централна и Източна Европа, както и от Близкия Изток и Африка, които са записанли магистърска степен на обучение в една от следните дисциплини:

 • Информатика;
 • Електроинженерство;
 • Физика;
 • Софтуерно инженерство;
 • Индустриално инженерство;
 • Service наука

Кандидатите трябва да имат високи познания по английски език (както в говорима, така и в писмена форма).

Като работодател, IBM дава възможност и окуражава кандидатури от страна на двата пола, както и на хора от малцинствата. Особено внимание в тази програма се набляга върху окуражаването на кандидатстване на квалифицирани студенти от женски пол.

Заплащане и разходи

IBM ще предостави на всички победители в състезанието еднократна сума за транспортни разходи, както и компенсация, която покрива адекватно разходите за живот в 4-те дестинации на стажантската програма (Швейцария, Ирландия, Кения и Южна Африка).

Компанията покрива също така и разходите за VISA и разрешителни за работа на всички победители

 Участие в състезанието – стъпка по стъпка

 • Студентът е номиниран от член на съответния факултет;
 • Задлжителна е препоръка от член на факултета;
 • Студентът изпраща своето CV (Europass Curriculum Vitae) и кратък position paper /доклад (1-2 страници)
  ВАЖНО! Докладът трябва да отговаря на следните въпроси:
  – What do you see as the most interesting and relevant applications in your areas of interest (selected from the lists of topics)?
  – In your opinion, what are the most important technical challenges in these applications?
  – What do you personally want to achieve in these fields?
  – What would you like to accomplish during an internship at IBM Research?

 Повече информация за тази възможност ще откриеш тук.

Източник: Trainingsnews