Стажантски позиции в IBM ThinkHub Client Innovation Center в София

IBM Student Program е 6-месечно обучение в сферата на бизнеса и иновациите, целящо да подготви кадри за новооткрития IBM Client Innovation Center в София.

Стажантите могат да изберат да кандидатстват за една от следните позиции:

 • Business Support Trainee for Operations
 • Business Support Trainee for Tools and Processes
 • Quality and Workforce Management Trainee
 • Global Data Analysis Trainee
 • Network Support Trainee

Какви са критериите?

 • студенти в 3-ти или 4-ти курс на обучение;
 • високо ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • отлични умения в работата с MS Office (Excel, Word, Power Point);
 • отлични комуникационни умения

Позициите за Global Data Analysis Trainee и Network Support Trainee имат допълнителни изисквания.

Global Data Analysis Trainee:

 • опит в сферата на техническата поддръжка;
 • опит с Cisco equipment + Cisco сертификат/и

Network Support Trainee

 • опит в работата с Excel, анализи и статистика/scripting

Повече за центъра и възможностите за реализация в компанията:

The Client Innovation Center is the newest and largest IBM center in Sofia, Bulgaria. It is a hub of global importance for the company, providing end-to-end IT services, including network management, server systems operations, maintenance and monitoring of computer hardware and software covering some of the biggest world markets – US, Canada, Europe, Australia and New Zealand.

We hire your potential – no previous experience is required. If you like communication in international environment, you are a team player and you are looking for challenges to boost your future career development, then IBM is the right company for you.

Successful completion of the program will open the door for your further development and potential hiring. You will have the possibility to get insight into our key departments.

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на кандидати.