Стажове и стипендии в Европейския център за съвременни езици (ECML)

Два пъти годишно Европейският център за съвременни езици (ECML) набира стажанти за платено обучение за период от шест месеца.

 Място: Грац, Австрия

 Периоди на провеждане:

 •  Юли-Декември
 • Януари-Юни

Основната дейност на ЕСМL, който е орган на Съвета на Европа, е да работи като цяло за внедряване на езикови политики и насърчаване на иновативни подходи за учене и преподаване на съвременни езици. Стажантите ще бъдат отговорни за конкретни задачи в точно определена сфера. За да се постигне това, са предложени четири специализирани области съответстващи на четири различни типа стажове:

 • Уебсайт специализация – Уебсайт: Стажантът ще съдейства на уебмастъра в неговата ежедневна работа и ще участва в създаването на уебсайт за ЕСМL, където ще проследява задачите и точността и актуалността на информацията. Тази област на работа ще позволи на стажанта да участва в последователното разработване на разнообразни сайтове.
 • Съставяне на програма и логистична специализация- Съставяне на програма: Стажантът ще помага на програмния асистент и секретаря при осъществяване на връзка с координаторите, за да се уточнят практическите подробности, поддържане на контакт с участниците в работилниците и изпращане на всички видове документи до тях, подпомагане на отборите и участниците по време на работилниците и срещите, за да върви всичко гладко.
 • Документална специализация – Стажантът ще съдейства на двамата документалисти на ECML и трябва да бъде специалист в областите на библиотечните/ документационните/ информационните науки.Той / тя ще бъде част от екипа на Центъра за документация и ресурси и ще участва в индексирането на нови ресурси и подготвянето на документални продукти, както и в ежедневните дейности, свързани с документация.
 • Финансова и общоадминистративна специализация – Администрация: Стажантът ще помага при създаването на база от данни свързана със съществуващата база от данни с имейли и при прилагането на Windream (Document Management Software), по конкретно при разработването на ръководство за обучение. Тя/той ще бъде въвлечен в процеса с финансова документация, сканиране/принтиране, класифициране според бюджетната статия, водене на регистри за имейли, подготовка на имейли за Страсбург, корекция на базата от данни от имейли на ECML, въвеждане на банковата информация в базата от данни на ECML, подготовка на документацията за работилниците свързана с предплатени билети, хотелски резервации.
И в четирите случая стажантът трябва да демонстрира отборен дух, гъвкавост и интерес към дейностите на ECML.

 Финансова издръжка:

 • Месечната издръжка е 720 EUR.
 • Без съдействие от страна на ЕСМL към пътните разходи от и към родната страна на стажанта
 • Всеки месец се приспадат приблизително по 20 EUR от издръжката на стажанта, за да покрият разходите за застраховка по време на престоя.

Кандидатите трябва да бъдат дипломирани студенти за предпочитане на ниво следдипломна квалификация. Те трябва да бъдат многоезични (английски, френски и ако е възможно, с основни познания по немски език).

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма.

 Краен срок: Заявленията за стажове трябва да достигнат до ECML до:  

 • 28 Февруари (за периода Юли-Декември)
 • 31 Август (за периода Януари-Юни)

Източник: the European Centre for Modern Languages (ECML)