Стипендиантска програма „За жените в науката“

Стипендиите се връчват на жени учени от България с цел реализиране на значителни научни изследвания в областта на естествените науки в България.

Стойността на всяка стипендия е 5000 евро, изплатена в български лева по курса на БНБ към деня на изплащането, и е предназначена за научни изследвания в България.

Обща информация:

  • Целта на стипендиите е да подпомогнат финансово своите получатели за реализиране на научното изследване, представено в кандидатурата.
  • Стипендиантите се съгласяват да реализират своето научно изследване за период от една година в съответствие с представения проект и да продължат да провеждат изследвания в научните институции в България през този период.
  • Стипендиантите трябва да уведомят и периодично да информират страните по проекта за хода и резултатите от съответното научно изследване, подкрепено от стипендиантската програма, и да представят доклад/отчет с описание на научното изследване, хипотезите и методологията на работа, както и постигнатите резултати.

 Профил на кандидата:

  •  жени, записани или завършили докторантска или пост-докторантска степен.
  •  учени до 35-годишна възраст. Кандидатури на лица, родени преди 1 януари 1981 г,. няма да бъдат разглеждани.
  • Кандидатите трябва да са български граждани.
  • Tри (3) жени, които се занимават с научни изследвания, ще получат Стипендиите и те трябва да бъдат използвани за техни научноизследователски проекти в съответствие с подадените описания. Експериментите с животни са забранени. Кандидати, прилагали тестове с животни в своите проекти и изследвания, ще бъдат дисквалифицирани.

 За да кандидатствате попълнете официалрната форма, която можете да свалите от ТУК.  Документите трябва да бъдат подадени в Секретариата на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО в София на адрес: ул. „Александър Жендов“ 2, София 1113, или да бъдат изпратени на следните имейл адрес: stanislava.NISHKOVA@mfa.bg

 Повече информация можете да намерите тук.

Стипендиите се връчват на избраните учени на публична церемония, на място и дата, допълнително определени от Протокола за съгласие между страните.

 Краен срок: 31 март 2017 г.

 Източник: For Women in Science