Стипендии за обучение на магистри в Училището за публична политика и управление, Република Корея

Правителството на Република Корея отпуска стипендии на чуждестранни граждани за обучение в Корейския институт за развитие (Korea Development Institute) и в частност Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по следните програми:

  • Магистърска програма по публична политика;
  • Магистърска програма по политика за развитие;
  • Магистърска програма по публично управление.

Кандидатите следва:

  • Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с много добър успех;
  • Да не са корейски граждани, както и техните родители;
  • Да са физически и психически здрави;
  • Да са под 40 години към 1 септември 2017 г.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейския университет.

 За да кандидатствате, следва да  изпратите необходимите документи по електронен път , както и по пощата на адрес: 263 Namsejong-ro, Sejong-si, 30149, Republic of Korea.

Необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация може да намерите на страницата на Училището за публична политика и управление.

 Крайният срок за кандидатстване е 20 март 2017 г.

 Източник: Корейски институт за развитие