Тематичен дебат в Страсбург за представители на общински младежки и ученически съвети

Представители на общински младежки и ученически съвети могат да участват в дебат по темите директна и е-демокрация на местно ниво – импулс за новата генерация в Страсбург.

 Дата на провеждане: 29 март 2017г.

Послучай своята 32-та Пленарна сесия, Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа кани общини и действащи младежки и ученически общински съвети да предоставят информация и контакти на активни техни членове.

На базата на профилите на кандидатите, ще бъдат поканени да участват младежи, които са активни членове и владеят свободно английски и/или френски език.

Всички разходи по участието се покриват от организаторите!

 Информация за насточщи членове, представители на общини с действащи младежки и ученически общински съвети трябва да изпратят на namrb@namrb.org

 Краен срок: 10 февруари

 Повече информация за тази възможност ще откриете тук.