Доброволчество в Гърция по време на Kalamata Street Festival

Възможност за участие като доброволец във фестивала за улично изкуство Kalamata Street в Гърция.

 Място: Kalamata, Greece

 Продължителност: 17 юли- 06 август 2017г.

Обща информация за проекта:

Идеята е да се събере група от 16 млади хора от 8 различни държави, които, чрез този проект по ЕДС, ще помогнат с популяризирането и провеждането на Kalamata Street Festival.
Дейностите на проекта са структурирани по такъв начин, че да се улесни постиганто на резултати от обучението и развитието на уменията на доброволците. Използваните методи ще се основават на неформалното образование и обмена на умения (партньор към партньорс, учене чрез правене, различни работилници, учене чрез опит и т.н.). Участниците ще могат да предложат и приложат свои собствени дейности, използвайки елементи от собствените си култури и среди, като по този начин се насърчава значението на културното многообразие в Европа и развитието на техните организационни и управленски проект умения.

Задължения по време на фестивала:

  • популяризиране на фестивала (намирането и използването на иновативни начини за насърчаване на фестивалите, например Флашмоб, улични дейности, и т.н.);
  • подготвка на материали;
  • подпомагане на организаторите при различни задачи (например подготвяне на местата на дейностите, общуване с хора);
  • грижа за мястото на фестивала и на другите дейности;
  • създаване материали за фестивала, както и събиране на всичко след фестивала;
  • помагане с паралелни дейности по време на фестивала (базар, видео прожекции, бар, сцена, скейт площ и т.н.) да
  • организиране на  свои собствени „паралелни дейности“ и работни срещи;
  • документиране (правене на снимки, видео, и т.н.);
  • участие в културни и социални дейности на организацията;
  • създаване на блог за културни дейности на града насърчаване на улица фестивал

Настаняване:
Доброволците ще споделят стаи с хора от различни националности, всички доброволци на ЕДС в краткосрочен  дългосрочен план. В зависимост от размера на стаята, от двама до четирима доброволци ще бъдат настанени в една стая. Местата за настаняване имат напълно оборудвана кухня, където доброволци могат да приготвят храната си, както и бани.

 Всички разходи за хранене и настаняване се покриват от програмата Erasmus+.

 За да кандидатствате изпратете CV на следните адреси tkostadinka@gmail.com и inter.initia.cooperation@gmail.com.

 Източник: International Initiative for cooperation