ЕДС проект „Youth Embracing Change“ за 12 месеца в Полша

Мястото е за един доброволец от всички програмни държави, като периодът на пристигане е гъвкав – между април и юли 2017 г.

 Място: Полша

 Период: Между април и юли 2017 г.

Мисията на ЕДС проекта е да помогне на хората да разберат, че международните инициативи носят ценност и прогрес за развитието на една общност.

Главната цел е личното развитие на хора от покрайнините в Полша като вече има растяща общност от международни членове, за които също личното развитие е главната цел.

Всяка седмица ще имаш възможност да говориш по тема, пред други хора, която смяташ за важна. Тази дейност събира както хора от страната така и хора от други страни във града, следват запознанства и разменяне на опит. Също така има отворено кино, работилници, медия и нови технологии и много други, за които можеш да разбереш тук.

Ако си между 18 и 30 годишна възраст, заинтересован към човешките права; международното обучение и неформалното обучение и си способен да се присъединиш към групата за 12 месеца между април и юли, тогава си напълно подходящ.

 Изпрати CV и мотивационно писмо на английски език на bulgarianyf@gmail.com

Източник: Български Младежки Форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците.