Форум „КАРИЕРИ“ 2017, Варна

Студентите във Варна имат възможност да започнат своя кариерен път, докосвайки се до средата на реалния бизнес на форум „Кариери“ 2017г.

място на провеждане Място: Варна,  галерия „Академика“ в ИУ – Варна

период на провеждане Провеждане: 05 – 07 април 2017 г. от 10.00 до 14.00ч.

Студентите на Икономически университет Варна имат реалната възможност да се „докоснат” до бизнеса, до практиката, до хора, които успешно прилагат години наред знанията, които са придобили в академичната среда в реални бизнес казуси.Фирмите, които ежегодно участват на форума оперират в областите, които се изучават в университета, като например: счетоводство, финанси, маркетинг, туризъм, в сферата на строителството и недвижимата собственост, в IT сферата и много други. На първия етаж на университета се разполагат много на брой рекламни щандове на различните фирми, които освен да споделят своя опит със студентите, които проявят интерес към тях, им дават и възможност да кандидатстват за стаж.

 Източник: Студентски съвет Варна