Как да (не) ни вземат на стаж в европейските институции?

Събитието ще запознае участниците с възможността за платен стаж в Европейските институции, като добра перспектива за професионална реализация.

 Място: София, Дом на Европа (ул. „Г.С.Раковски“ 124)

 Провеждане: 14 март 2017г. от  10:00 до 12:00

Институции като Европейската комисия и Европейския парламент получават над 15 000 кандидатури за стаж, но само малък процент от тях са успешни. Събитието цели да срещне настоящи студенти и заинтересуваните в подобна възможност с млади професионалисти, които са завършили административни стажове в гр. Брюксел. „Алумни“-те ще разкажат за своя опит в институциите, какво им е помогнало да бъдат успешни и какви са най-добрите съвети и техники при изготвянето на апликационните форми. В България интересът към 5-месечните програми е традиционно висок, но и много младежи кандидатстват поредица от пъти безуспешно. Тема на събитието ще бъдат успехите, както и неуспехите при кандидатстване и как точно да се подходи, за да увеличи кандидата възможностите си за прием.


Гости на събитието са:

  • Николай Бизев – главен експерт в Института по публична администрация и ръководител на екип за институционално сътрудничество. През 2012/2013 г. е част от екипа на Генерална дирекция „Образование и култура“ като стажант към Европейската комисия.
  • Цветомира Годинова – консултант в отдел „Публични политики“ на KMPG България. Завършила стажантска програма в Европейския парламентт, отдел по информационни технологии към Дирекция „Външни политики“ през 2016 г.
  • Димитър Лилков – докторант в катедра Европеистика към СУ „Св. Климент Охридски“ и част от екипа на български евродепутат. През 2013 г. завършва стажантска програма към Комитета на регионите на ЕС в отдел „Европа 2020“.
  • Доц. Калоян Симеонов, ръководител на катедра „Европеистика“ към СУ „Св. Климент Охридски“, ще открие събитието.

 За да заявите желанието си за участие попълнете апликационната форма тук.

 Източник: Как да (не) ни вземат на стаж в европейските институции?