Какво и как на „Лекции в бара“ с Йоанна Бакърджиева

На 8 март беше поставено началото на проектът ‘Лекции в бара’, който изпълни малката зала на клуб *Mixtape 5* с млади хора любопитни да чуят и споделят мнение за феминизма. Макар темата да предполагаше аудиторията да е предимно женска, то не липсваха и момчета. Те не само изслушаха с интерес лекцията, но и взеха активно участие в дискусията след нея.

Лекцията ‘Феминизъм?!’ бе изненесена от организаторката на проекта Йоана Бакърджиева. Пред всички сподели, че самата тя е мислела за тази концепция през редица стереотипи, с които е натоварена. Идеята, че мислим за феминизма като заключен в дадена организация, човек или проект според нея е основна пречка в допускането на неговите идеи да подобрят живота и на двата пола. Нуждата да се премине отвъд очакванията, които всеки един от нас има към другите спрямо тялото, в което са се родили, създава безброй бариери и пред нас самите.

Дискусията върху изнесената лекция беше повече от интересна и създаде усещане за приятелска и позитивна атмосфера, в която всеки се усети спокоен да изрази мнение по темата с неравноправието между половете в държавата. След края на дискусията вечерта продължи под звуците на приятна музика и свежи разговори по темата.

Обещаващият старт на ‘Лекции в бара’ не просто не им позволява да се отпуснат, но ги мотивира да работят още повече за успеха на следващите си лекциите. Още на 22 март те се подготвят за вълнуващо пътуване в космоса. Темата е ‘Разстояния в космоса’, която ще бъде водена от младия астроном Александът Куртенов.

Мястото е клуб *Mixtape 5* B-Side, излитането е точно в 19:30. Бъдете там за космическа разходка с ‘Лекции в бара’.