Конференция „Eastern Partnership Youth Forum“ във Варшава, Полша, 22-23 юни 2017 г.

300 участници ще се съберат, за да обсъдят активното гражданство на младите хора и участието им във вземането на решения.

 Място: Варшава, Полша

 Период: 22-23 юни 2017 г.

Основните цели на Младежкия форум са:

– да задълбочат диалога и сътрудничеството в областта на младежките въпроси и образование между ЕС и страните от Източното партньорство чрез споделяне на знания и опит, както и осигуряване на пространство за работа в мрежа и сътрудничество в бъдеще, включително и в местни и транснационални проекти;

–  да се ​​идентифицират и да се обсъдят общите предизвикателства и да се предложат конкретни действия, които да спомогнат за преодоляването на тези предизвикателства;

– за информиране на младежта на ЕС след 2018 г., заедно с националните младежки политики в страните участнички.

Езикът на който ще се проведе конференцията е английски, могат да участват: младежки работници, младежки лидери, проект мениджъри и др.

Ако можеш да се справиш с:

– говоренето и комуникирането на английски език;

– активното участие в конференцията, както и в подготвителната фаза преди конференцията – например чрез обмен на информация за дейността си в онлайн пространствата, като това допринася за планирането конференцията и запознаването със съответните работни документи;

– споделянето на опита и знанията придобити по време на конференцията с други заинтересувани млади хора и/или други страни

тогава си напълно подходящ да се заемеш с конференцията във Варшава!

 Всички разходи ще бъдат възвърнати.

 За контакти: forum@eap-youth-forum.pl

 Ако желаете да кандидатствате можете да го направите като попълните апликационната форма тук.

 Краен срок: 12 април 2017 г.

 Източник: Salto Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците.