Конкурс #JeSuisЕвропа оргазнизиран от випуск „Жак Делор“ към Софийски университет

Участвайте в конкурса #JeSuisЕвропа с есе, разказ или карикатура.

 Място: Конферентна (огледална) зала в Ректората на Софийски университет

 Период: 9 май 2017 г. от 9:30 часа

Студентска конференция, на випуск „Жак Делор“ от специалност Европеистика при СУ, ще се проведе на 9 май. Те обявяват конкурс на тема #JESUISЕВРОПА в следните направления:

– есе (до 1500 думи)

– разказ (не по-малко от две и не повече от 5 стандартни страници, формат А4)

– карикатура

Конкурсът е предназначен за студенти.

 Материалите можете да изпратите на jd.conference2017@gmail.com като посочите своето име, специалност и учебно заведение.

 Краен срок: 15 април 2017 г.

 Източник: Студентска конференция на випуск „Жак Делор“ на тема #JeSuisЕвропа