Конкурс Levallois Prize за млади фотографи

Възможност за участие в международен конкурс по фотография за млади таланти под 35 години, който има за цем насърчаване и разпространяване на таланта на кандидатите.

 Участници: Млади фотографи на възраст под 35 години без значение от тяхната националност

Награда:

Победителят печели 10,000 € и своя изложба в Galerie de L’Escale in Levallois през октомври – ноември 2017. Ще бъдат раздадени още две награди Special Mention и Public Price, като спечелилите също ще имат възможност да направят своя изложба заедно с победителя.

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма и подгответе следните материали:

  1. Подбор от 15 до 20 фотографии, от една и съща серия, които ще бъдат публикувани на онлайн платформата: www.prix-levallois.com
  2. Бележки върху проекта (под 2000 знака) на френски или английски
  3. Кратко резюме на проекта (под 600 знака) на френски или на английски език
  4. Формулярът за участие
  5. CV (максимум една страница)

Резултатите ще бъдат обявени на 5 юли 2017г.

 Краен срок: 6 май 2017г.

 Източник: Levallois Prize