Конкурс за есе на немски или френски език на тема „Човекът, на когото се възхищавам“

TELUS International Europe стартира конкурс за есе, в който участниците имат възможност да покажат своята индивидуалност, като в същото време дадат израз на въображението си

 Участници:

Ентусиазирани, млади хора, на възраст между 18 и 30 години, чиито интереси са свързани с изучаване на чужди езици

Изисквания към есето:

Език на есето: френски или немски език;
Максимален обем – до 3 печатни страници (формат A4), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 пункта;
Участниците трябва да са на възраст от 18 до 30 години, имащи познания по френски или немски език;
Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната информация: три имена, възраст, адрес, e-mail, телефон, образование;
Всеки автор може да участва само с едно есе, независимо от езика.

Награди:

Най-добрите три есета ще бъдат отличени с парични награди, съответно:

  • за първо място – 500 лв.
  • за второ място – 300 лв.
  • за трето място – 200 лв.

Официално награждаване ще се проведе на 17 април 2017 г.

 За да участвате изпратете есето на e-mail essay@telusinternational.com

До 10 април 2017 г., предадените творби ще бъдат оценени, а на 13 април 2017 г. ще бъдат обявени победителите.

 
 Краен срок: 1 април 2017 г.