Конкурс за студентско есе на тема „България в Европейския съюз: десет години по-късно“

Конкурсът за студентско есе на тема „България в Европейския съюз: десет години по-късно“се организира от Представителството на Европейската комисия в България.

В конкурса могат да участват български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 29 години.

Есето трябва да бъде на български език и да не надвишава 1500 думи. В творбата трябва да представено лично, авторово мнение по поставения въпрос.

При оценка на есетата комисията се ръководи от следните принципи:

–  придържане към темата на конкурса

– оригиналност на идеята

– яснота на структурата и аргументация

– релевантност на направените заключения

Авторите на трите отличени есета ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции.

 Можете да кандидатствате от тук като попълните регистрационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 22 март 2017 г.