Конкурса „From my idea to my first project”, Варна

Клъстер Варна Бизнес Консулт дава възможност да реализирате Вашата бизнес идея като предоставят ресурс и подкрепа за осъществяването и.

 Участници:

В конкурса могат да вземат участие всички младежи до 29 год. които имат идеи за бизнес. Всеки участник трябва да попълни представената по-долу регистрационна форма за участие и опише подробно своята идея в съответното поле.

Условия за участие:

Участието в конкурса не изисква заплащане на такси от страна на участниците.

Жури ще разгледа постъпилите кандидатури до края на месец април 2017 год., след което ще бъде организирано събитие за обявяване на победителите.

Какво получават трите най-добри идеи?

  1. Осигурени ментори за разработване на идеята в продължение на 1 година.
  2. Подготовка на проект и бизнес план за финансиране на проекта.

С този своя инициатива СНЦ Клъстер Варна Бизнес Консулт цели  да подпомогне  развитието на предприемаческия дух на младите хора и иновационната активност в региона.

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма.

 Краен срок: 15 април 2017г.

 Източник: Бизнес Консулт