Лятно училище Visegrad в Краков, Полша

Учайствайте в лятното училище Visegrad, за да задълбочите познанията си за регионалните и глобални предизвикателства и да помогнете за развиване на умения в определена сфера, както и да елиминирате взаимните стереотипи и да изградите здрави и тесни връзки.

 Място: Краков, Полша

 Продължителност: 2-15 юли 2017г.

Шейстнайстото издание на включва лекции, дебати, работилници за настоящи политически, културни и социални предизвикателства в регионална, глобална и европейска перспектива. Традиционни участници са посланици, министри, представители на Европейския съюз, учени, политици, бизнесмени, журналисти, артисти, представители на националните и местните власти, както и неправителствени организации.
Това издание ще се фокусира върху създаването, иновациите и синергията.
Студентите са поканени за посещение в регион Малополска и да присъстват на художествени събития в Краков. Мултикултурните заседание позволяват на участниците да търсят обща идентичност, както и да вникнат в културите на страните от Вишеградската група. Някои дебати, лекции и срещи са публични

 Участници:

Студенти, завършили, докторанти, млади професионалисти, които да бъдат широкоскроени и креативни с добро ниво на владеене на английски език.

 Разходи:

  • Организацията осигурява – образователна програма и материали, специални събития, настаняване и храна
  • Участниците покриват: транспортни разходи до и от Краков, застраховка, такса за участие 125 евро

 За да участвате попълнете апликационната форма.

 Краен срок: 31 март 2017г.

 Източник: World of Jobs