Довиждане, математика и английски! Здравейте, работа в екип и общуване?

Вече не е достатъчно да изпълним CV-то си с впечатляващи оценки. Работодателите вече се интересуват какви качества притежаваме извън професионалните ни квалификации.

Познавателните (когнитивни) умения като математика и английски дълго време бяха използвани като мярка за качеството на кандидат за работа, но доклад на проекта „Хамилтън”, тръст за икономически изследвания, показва, че не-когнитивните умения са неразделна част от успеха в училище и в работата и тяхното значение като такава част нараства.

Не-познавателните умения са така наречените „меки умения” или с други думи – как общуваме, колко добре се сработваме с другите, колко добре ръководим екип и колко мотивирани сме.

Докладът показва, че в определена степен меките умения зависят от нашия характер: „някои хора се разбират с другите много по-лесно” например. Те са тясно свързани и с нивото ни на получено образование, както и това на нашите родители.

Но според доклад тези умения могат да бъдат научени.

Недостатъчно умения

Проектът „Хамилтън” се позовава на проучване сред наемащи мениджъри в САЩ, което предполага, че мениджърите се притесняват за намирането на хора с правилните меки умения, но с по-традиционни и измерими способности.

Според доклада:

„По-малко от 20% от наемащите мениджъри смятат, че на наскоро завършилите университет не им достигат математическите умения за работата, повече от половината казват, че на скорошните абсолвенти им липсва вниманието към детайла. Почти равни проценти от наемащи мениджъри виждат пропуски в писменото владеене на език и комуникацията – познавателния и непознавателния аспект на едно и също умение. Една трета от наемащите мениджъри са на мнение, че на скоро завършилите студенти им липсват умения за работа в екип и анализ на данни.”

Защо това е важно?

Проектът „Хамилтън” спори, че непознавателните умения са от решаващо значение за пазара на труда заради четири ключови икономически причини.

  1. Днешните работни позиции изискват повече меки умения отколкото са били нужни в миналото.

Изследване показва, че задачи, включващи работа с хора, т.е изискващи по-добри когнитивни умения, са значително по-важни днес, отколкото са били през 1980 и 1990-те. Задачите свързани със социални умения и обслужване на клиенти са се увеличили респективно с 16 и 17%, докато задачи, изискващи добри познания по математика са се увеличили само с 5%.

 

Изображение: The Hamilton Project/Brookings

 

  1. Пазарът на труда все повече възнаграждава меки умения.

Тези диаграми показват връзката между заплата и двата вида умения. Колкото по-високи са нивата на когнитивните и некогнитивните умения, толкова по-високи са възнагражденията.

 

Изображение: The Hamilton Project/Brookings

  1. И толкова по-вероятно е те да направят кандидата привлекателен за длъжност на пълен работен ден.

Долните две диаграми показват как с нарастването на когнитивни и некогнитивни умения възнаграждението и шансът за пълно работно време растат. Това не е изненадващо, но данните показват и как непознавателните умения са станали по-важни с времето.

Изображение: The Hamilton Project/Brookings

  1. Кандидатите с по-малко на брой меки умения биват пренебрегвани.

Последната графика показва, че почти всички от горните 25% с меки умения завършват гимназия и повече от половината успешно се дипломират от университет.

Изображение: The Hamilton Project/Brookings

Пренебрегване на квалификациите

Някои компании не отдават никакво значение на квалификациите и използват собствени методи за оценка на кандидат. През 2015г. от глобалната счетоводна фирма „Ernst & Young” съобщават, че ще използват вътрешни оценяващи програми и математически тестове.

„В „Ernst & Young” модернизираме работното място, предизвиквайки традиционното мислене и начините за изпълнение на задачите. Променяйки процесът на наемане ще даде  възможност на талантливи кандидати, без значение от тяхната история и ще осигури по-лесен достъп до професията.” – казват от компанията.

Докладът на Световният икономически форум „Бъдещето на работните места” твърди, че емоционална интелигентност, креативност и управление на хора ще бъдат сред най-търсените умения през 2020.

„Промяната няма да ни чака: бизнес лидери, обучители и правителства трябва да бъдат проактивни в повишаване на квалификацията и преквалификацията на хората, за да може всеки да се възползва от Четвъртата индустриална революция.”се посочва в доклада.

Източник

Превела и адаптирала: Ангелина Александрова