Mеждународен младежки форум „Активиране на младите хора от селските райони на ЕС- бъдеще и перспективи“

Покана за участие в международен младежки форум, на който да се дискутират теми за бъдещето на младите хора, живеещи в селските райони на ЕС, и тяхното активизиране.

място на провеждане Място: Лясковец, Залата на Общински съвет Лясковец

период на провеждане Провеждане: 24 април 2017 г. от 09:30 до 12:20 ч.

Сдружение „Младежи за развитие на Лясковец”, кани всички заинтересувани представители на НПО, младежки НПО, неформални младежки групи, държавните институции, общинските администрации, младежки работници и активни млади хора, да участват в Mеждународен младежки форум „Активиране на младите хора от селските райони на ЕС- бъдеще и перспективи“.Във форумът ще вземат участие представители на институции и младежки НПО от България, както и младежи и младежки работници от Италия, Полша, Румъния, Гърция и Франция.

Основни акценти на Международен младежки форум са:

  • Бъдещето на младите хора живеещи в селските райони на ЕС;
  • Подходи и начини за активиране на младите хора от селските райони на ЕС;
  • Текущи предизвикателства пред младите хора в Европейски съюз.

 Контакти: mladeji_lqskovec@abv.bg или 0885363527

 Източник: НПО