Международно обучение “IT-ing my Network”, Румъния, 29 април – 6 май 2017 г.

Сдружение „ГЛОУ“ предоставя възможност на трима български участници (над 18 години) да се включат в международен тренинг в Румъния.

 Място: Румъния

 Период: 29 април – 6 май 2017 г.

Сдружение „ГЛОУ“ предоставя възможност на трима български участници (над 18 години) да се включат в международен тренинг в Румъния на тема “IT-ing my Network”, който ще се проведе в периода 29.04 – 06.05.2017. Тренингът е за развиване на IT уменията на участниците.

Главната цел на проекта е да предостави възможности за младежко развитие в IT сектора, във връзка с професионалното развитие на участниците.

За да се стигне до главната цел на обучението се имат предвид и следните цели:

– достъп и работа с бази данни и софтуер, предназначени за оптимизиране на работата в европейските младежки организации по време на изпълнението на младежки обмен

–  разработване на междукултурния диалог между 70 участници, активно участващи в проекта, с цел увеличаване на социалното сближаване в рамките на Европейския съюз, повишаване на активната гражданска позиция и разбиране на културното разнообразие, по време на изпълнението на проекта

– повишаване популярността на Еразъм + и неформалното образование

Повече информация можете да откриете тук.

 Всички разходи са покрити от програмата Ерзъм+ до 180 евро, като разходите с влак до Румъния са 100 евро.

 Ако искате да участвате е нужно да попълните формата тук, а след това да я изпратите на: office@bgglow.com

 Краен срок: 25 март 2017 г.

 Източник: GLOW Leadership Academy