Младежки обмен на остров Хиос, Гърция, 24 април – 1 май

 Място: Остров Хиос, Гърция

 Период: 24 април – 1 май 2017 г.

Главната цел на младежкия обмен е запознаване на участниците с бежанската тема. Дейности и работилници ще бъдат направени с неправителствена цел относно бежанската тема и най-вече правата на бежанците в Европейския съюз.

Повече за обмена можете да прочетете тук.

Участниците от България са 5 като 4-мa (между 17-30 г. ) + 1 лидер на групата 18+ без ограничение.

За своето участие, всеки участник според регламента на Еразъм+ ще получи Европейски сертификат „Youthpass“ признаващ неговото участие и придобитите умения и компетенции.

Всеки кандидат, при одобрение, трябва да има възможност веднага да закупи своя двупосочен билет (след предварителна уговорка за пътуване заедно с останалите участници от България в предварително създадена група/чат за това).

Трябва да знаете Английски на поне основно разговорно ниво, както и да имате интерес към темата.

По проекта се поемат следните разходи:
– 100% от настаняване и храна;
– 100% от транспортните разходи до 170 евро на човек.

 Има административна такса участие, която е по 50 евро на участник./ Таксата се използва за администриране дейността на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращащата организация, съобразно ръководството на програмата „Еразъм +“. Също и като поет ангажимент и отговорност към проекта и активното участие в него от страна на участника.

 Можете да кандидатствате като изпратите CV със снимка и мотивационно писмо на  apply@bulgarian-youth.eu. За по-добра филтрация, като тема за имейла се вписва: о-в Хиос 24 април – 01 май.

 Краен срок: 09 март 2017 г., 17:00 часа

 Източник: Българска Младежка Асоциация

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците.