Младежки обмен “No Human Should Be Without Rights” в Истанбул, Турция, 22 – 29.04.2017

Обединени млади граждани търси двама участници за младежки обмен на тема човешки права в Истанбул.

 Място: Истанбул, Турция

 Период на провежда: 22 – 29 април 2017 г.

Изпращаща организация: Обединени млади граждани

 Профил на участниците: 2 участника на възраст 18 – 30 г.

Заглавие на проекта: “No Human Should Be Without Rights”

Настаняването, храната и пътните разходи се покриват на 100%

 За да кандидатствате, попълнете формуляра.

 Краен срок за кандидатстване: 28 март 2017 г. 

Обявяване на резултатите от селекцията: 31.03.2017 г.

 За повече информация, свържете се с изпращащата организация на: young.citizens.united@gmail.com