Национален конкурс „Млад икономист“ 2017 г.

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява 13 -ия национален конкурс Млад Икономист – 2017 г. „Гласът на младите за силна икономика“ на тема: „Икономическото неравенство в 21-ви век“.

Участници в конкурса могат да бъдат:

– ученици в средните училища, без ограничения на специалността

– студенти /бакалавър, магистър/ в български и европейски университети

– докторанти и асистенти в български и европейски университети

– млади предприемачи до 29 годишна възраст

– всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип само с една разработка

В текста да не се посочва името на автора. Участниците посочват личните си данни на отделна страница, както следва: име, презиме и фамилия; адрес за кореспонденция, телефон, email, име и адрес на училището/учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение /редовна, задочна/; име и адрес на фирмата или на административната институция, заемана длъжност.

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно подравняване.

Повече информация можете да откриете тук.

 Можете да кандидатствате като изпратите докладите в 2 екземпляра – по електорнен път на адрес:  info@bgeconomist.bg, и по пощата на адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С. Раковски“ №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „“Млад икономист-2017г.“

 Краен срок за изпращане на докладите: 11 май 2017 г.

 За контакти: тел. 02/9871847; моб. тел: +359 87 701 1710; e-mail: unieconom@abv.bg

Източник: Съюз на икономистите в България

YOTHub не носи отговорност за подбора на участниците.