Неплатени летни студентски стажове в държавната администрация

Възможност за студенти от цялата страна и от разнообразни специалностти да се запознаят с работата на различни структури от държавната администрация, участвайки в летен студентски стаж.

Продължителност: от 10 до 45 работни дни

 Период на провеждане: 3 юли (понеделник) – 29 септември (петък)

Програмата за студентски стажове в държавната администрация предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация.

 Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина към момента на кандидатстване след завършен втори курс;
 • Oбразование съобразно стажантското място, за което кандидатстват;
 • Среден успех от следването до момента – над 4.00;
 • Желание за работа, личностно развитие и учене;
 • Отлични комуникативни и организационни умения;
 • Добра компютърна грамотност.

Процедура по подбор и важни срокове:

 • 20 март  – 23 април – Кандидатстване на студентите чрез попълване на онлайн тест
 • 24 април – 15 май – Насрочване на интервюта.Насрочването на интервютата се извършва от координаторите онлайн в портала, а кандидатите получават имейл с мястото, датата и часа, в който да се явят за интервю.Подборът е съобразно резултатите от теста, попълнената информация в профила на студента и изискванията по обявената стажантски позиция.
 • 22 май – Обявяване на резултати от първото класиране в портала
 • 22 май – 4юни – Кандидатите, класирани на първо място потвърждават стажа си. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала.
 • 8 юни – Обявяване резултатите от второ класиране.
 • 8 юни – 15 юни – Студентите, класирани на второ място при свободни стажантски позиции, потвърждават стажа си.
 • 19 юни – Публикуване на окончателен списък на студентите, които  са потвърдили стажа си на първо и второ класиране.
 • 22 юни – Изготвяне на списък с позициите, които са останали незаети след първото и второто класиране и публикуване на списъка от администратора.
 • 22 – 30 юни – Потвърждаване на незаетите позиции след първото и второто класиране от координаторите.

След приключване на стажа координаторите потвърждават дали стажантите са завършили стажа си в портала. Студентите, координаторите и наставниците попълват онлайн формуляри за оценка на проведения стаж.

 За да кандидатствате трябва да решите тест, който съдържа 23 въпроса и се решава за 40 минути.Кандидатите имат право да изберат до 5 стажа, за които да кандидатстват. Кандидатстването е окончателно и няма възможност за премахване или коригиране на кандидатурите.

 Краен срок: 23 април 2017г.

 Източник: Портал за студентски стажове в държавната администрация