Обмен „Art of Ricyling“ в Moravske Toplice, Slovenia, 8 -17 май 2017г.

Възможност за участвие в обмен в Словения, с оснивна теми като ефектите на отпадъците върху околната среда, възможности за минимизиране на отпадъците, иновативни подходи за рециклиране и преработка на отпадъци.

 Място: Moravske Toplice, Slovenia

 Продължителност: 8 -17 май 2017г.

Работен език: Английски

Държави участнички: Словения, България, Литва, Испания, Италия и Хърватия

Обща информация за проекта:

Обменът си фокусира върху темите аз опазване на околната среда и иновативни решения за повторното използване на
отпадъците. Важно е, че младите хора да са наясно какво ще причинят сегашните количества отпадъци, които обществото създава на бъдещите поколения. Участниците в проекта ще разработят иновативни идеи за намаляване на отпадъците и рециклиране на отпадъчни продукти и материали. Ще се опитат да променят образа на боклука и отпадъците в очите на обществото.Освен теми за положението и възможните решения за намаляване и рециклиране на отпадъците, по време на проекта ще бъдат обсъждани въпроси, свързани с бежанската криза. Важно е да се знае, че бежанците и имигрантите не могат да имат една и съща информираността и нагласа за отпадъци и преработката на отпадъци.
Проектът Art на Recycling се състои от две дейности, а именно подготвителна визита и младежки обмен.  Методите за работа ще бъдат под формата на неформално образование и обучение чрез практическа работа. Проектът ще бъде обхващаща различни теми като ефектите на отпадъците върху околната среда, възможности за минимизиране на отпадъците, показват някои иновативни подходи за рециклиране и преработка на отпадъци.

 Участници:

  • Групата се състои от 6-ма участници (18-30 години) и един водач  (без ограничение за възрастта)
  • Хора, които се интересуват от темата.
  • Млади хора, които споделят доброволческия дух.
  • Млади, мотивирани, весели, усмихнати участници с добро настроение
  • Английският е работния език, но това не е задължение. Ще бъдат проведени някои срещи и дискусии, така че ще бъде препоръчително поне основни познания или превод в групите. Недейте да се страхуват от език.

Дейности по време на програмата:
• Игри с имена, за да се опознаят участниците, игри за разчупване на леда, игри за доверие…
• Представяне на държави и организации
• Инструменти на програмата Еразъм + и Youth Pass
• Reflection групи: Всеки ден ще бъде отделено време за подготвяне на Youth Pass и отразяване за ежедневните дейности, умения, нагласи и знания, които са придобити.
• Оценки: всяка сутрин участниците ще дават кратка оценка за предишния ден (чувства,
дейности, неща, и т.н.) Организаторите ще планират достатъчно време за окончателна оценка, за да се оцени цялостното преживяване и за подготовката на Youth Pass.
• Междукултурна вечеря след първия ден активност. Всеки отбор трябва да представи някои типични храни и / или питиета, специалитети от тяхната страна.
• Работилници за рециклиране.
• Екскурзия до Murska Sobota и посещение на местни компании.
• Посещение на Спа център Terme3000 в Моравске Топлице и свободен следобед за плуване.

Всеки участник ще получи Youthpass сертификат за неформално образование.

 За повече информация за процедурата по кандидатстване можете да пишете на следните адреси: tkostadinka@gmail.com & inter.initia.cooperation@gmail.com

 Източник: Int Initiatives for Cooperation