Обучение: „Career booster“ в Калиманещи, Румъния, 18 – 27 април 2017 г.

Търсят се двама участници за обучение в Калиманещи, Румъния.

 Място: Калиманещи, Румъния

 Период: 18 – 27 април 2017 г.

Обучението има за цел да се подобрят и да се стимулират способностите на младежта във връзка с безработицата; да се насърчи обмяната на опит между младежките работници и организации, за да се развие  мрежа от младежки работници и организации, които са активни в областта на работата с младите хора, да развиват нови методи и работни инструменти.

Повече информация можете да откриете тук.

 Можете да кандидатствате като попълните апликационната форма тук.

 За въпроси можете да пишете на имейл адрес: walktogetherbulgaria@gmail.com

 Краен срок: 10 март 2017 г.

 Източник: WalkTogether