Обучение “Conflict Resolution through Dialogue“ в Армения, 29 март – 6 април 2017 г.

Активното Българско Общество търси 3-ма българи, които да са свободни и да се включат в обучението в Армения.

 Място: Армения

 Период: 29 март – 6 април 2017 г.

Проектът на Еразъм+ е насочен към хора, които се занимават с младежка работа и младежки организации, които обхващат темата на обучението; по – общо казано могат да участват следните лица: конкретните ръководители на проекти, младежки съветници и ръководители в тези проекти, които са на 20 години или по-големи.

Проектът има за цел да даде възможност и осигури на младите лидери и младежки работници междукултурна комуникация, управление на многообразието и умения за разрешаване на конфликти на лично, междуличностно и организационно ниво.

Основната дейност на проекта е курсове за обучение на младежки работници, които ще се проведат в Армения. По време на курсовете на обучение, на младежки работници, ще споделят помежду си и ще се учат един от друг чрез своите знания и умения в използването на различни средства за комуникация, и ще развиват своята креативност.

Целите, които се поставят, за да се постигне гореспоменатото са:

– оборудване на участниците с междуличностни комуникационни умения и умения за преговаряне;

– подходи и нагласи за ефективна намеса в конфликти, както и умения за разрешаване на привидно неразрешими конфликти на всякакво ниво (лично, организационно, общностно и национално ниво);

– насърчаване на активното гражданство към ненасилствени действия за постигане на мир и демокрация;

– насърчаване към подхода на неформалното образование като мощен метод за справяне с конфликти.

Повече информация за самото обучение, можете да откриете тук.

 Всички пътни разходи по проекта са приети след показан документ за закупени такива. Това не включва застраховката, която ще трябва да направите сами. Ако желаете да останете още в Армения, след изтичането на срока на обучението, трябва сами да поемете разходите си.

 Можете да кандидатствате като попълните апликационната форма тук.

 Краен срок: 14 март 2017 г.

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците.