Обучение “Give Power and Help – Self Identity in Youth Work and Projects” в Закопане, Полша, 4 – 12 май 2017 г.

International Initiatives Cooperation търси 2-ма доброволци от България, които да вземат участие в обучението “Give Power and Help – Self Identity in Youth Work and Projects”.

 Място: Закопане, Полша

 Период: 4 – 12 май 2017 г.

Целта на курса на обучение е повишаване на информираността на младежките работници относно реализацията на различни видове инициативи. С предприетите действия се поема стремеж за представяне начините на правилното управление на проекти – започващи с фазата на планиране, набиране на партньори и прехвърляне на плановете в реалност.

 Участието в курса на обучение ще даде възможност на младежките работници да развият своя талант и потенциал.

Ще се предоставят и придобият нови методи на работа – включително като се възползват от индивидуалните личностни сили, ще има позволение да се прилагат добри практики в работата с местните общности и ще бъде направено така, че бъдещите действия на международно ниво да са по-ефективни.

Изискването е да сте между 18 и 30 годишна възраст, младежки работник или младежки треньор.

 Средствата за настаняване и пътуване (до 275 евро) са на 100 % покрити от програмата Еразъм+.

 Ако искате да участвате можете да попълните апликационната форма, която можете да изтеглите оттук и заедно с нея да изпратите CV-то си на следните имейл адреси: tkostadinka@gmail.com; inter.initia.cooperation@gmail.com.

 Краен срок: 31 март 2017 г.

 Източник: International Initiatives Cooperation

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците.