Обучение In or Out: The Game of Inclusion в Роверето, Италия, 3 – 11 юли 2017 г.

Обучителен курс за младежки работници относно социалното изолиране на младежите, предадено чрез неформално обучение.

 Място: Роверето, Италия

 Период: 3 – 11 юли 2017 г.

Идеята на курса е, че младежките неправителствени организации и младежките центрове могат да играят ключова роля в преодоляването на социалната изолация на младежта със или без мигрантски произход. За да се справите с това е необходимо да подновите своите знания, умения и компетентности и да разберете от какво произтича социалната изолация освен от липсата на гражданска позиция и на участие в политическия живот.

Участващите младежки работници и лидери ще изпитат от първо лице иновативни педагогически методи на социалната изолация, активното гражданство и участие в политическия живот, така че да направят разлика в техните местни общности.

Подходящи участници са младежки работници, обучители, младежки лидери. Нужно е знанието на английски език на разговорно и разбираемо ниво.

 Пътните разходи могат да бъдат върнати до следните суми:

Германия, Дания, Румъния, България, Полша, Гърция, Унгария – 275 евро

Австрия – 180 евро

Италия – 0 евро

Настаняването и храната са напълно покрити – няма такса за участие.

 За да кандидатствате можете да попълните апликационната форма тук.

 Въпросите си можете да задавате на следния имейл адрес: 2016.management.project@gmail.com

 Краен срок: 30 март 2017 г.

 Източник: Salto Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците.