Обучение You(th) and Migration: Transforming the crisis, 15 – 19 май, Страсбург

Петдневна обучителна сесия в Европейски младежки център в Страсбург с цел изучаване и създаване на иновативни подходи за включване на мигранти и бежанци, като едновременно се избягват негативните последствия за местното население.

място на провеждане Място: Страсбург, Франция

период на провеждане Продължителност: 15-19 май 2017г.

Целите на сесиите са:

  • да се развие по-добро разбиране на миграцията като понятие и причините, поради които хората мигрират;
  • да се разберат по-добре опита и нуждите на мигрантите, бежанците и търсещите убежище, както и въпросите,  пред които те са изправени със специален акцент върху влиянието на други фактори, като техния пол и възраст;
  • да се развие по-добро разбиране на местните политики насочени към мигранти, бежанци, търсещите убежище, както и да се проучи как младите хора могат да повлияят на това
  • да се разберат по-добре мислите и емоциите на местните хора в приемащите общности, на причини за действията им и промяната в тяхното политическо поведение;
  • да проучат действията, стратегиите и програмите, които младите хора могат да предприемат, за да помогнат на мигрантите,
    бежанците и търсещите убежище да се интегрират в обществото
  • да се анализират добрите практики за насърчаване на междукултурния диалог и обмен на социално съвместяване, мир и културното многообразие;
  • да се осигури платформа за млади активисти и политици, на която да обсъдят въпроси, свързани с миграцията и възможните решения за справяне с нея;
  • да се подкрепят младежките организации да развият своя капацитет и обмен на добри практики, с цел да се улесни интеграцията на мигрантите, бежанците и търсещите убежище в обществото, както и за участниците да станат разпространители на това знание и разбиране в рамките на и чрез техните организации;

 Разходи:

Спонсорът на тази дейност е Младежкия отдел на Съвета на Европа. Храна и настаняване на участниците по време на дейността ще бъдат покрити. Пътните разходи ще бъдат възстановяват след представяне на всички билети и разписки.  Таксата за записване е 50 евро и ще бъде приспаднати от възстановените средства за пътуването.

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 7 април 2017г.

 Източник: IFLRY