Обучение „The treasure of each individual: the Human Rights“ в Талин, Естония на 04 – 11 май

Възможност за обучение в Естония с цел запознаване на младите хора с техните права в Европа, използвайки различнит инструменти на Еразъм+.

 Място: Талин, Естония

 Продължителност: 04 – 11 май 2017г.

Страни участници (8) : Естония – домакин, България, Кипър, Италия, Португалия, Унгария, Румъния и Полша.

Проект:

Темата на проекта е свързана с Естония и историята на руснаците, които стават малцинство след разпадането на СССР.  Съжителството на двете етнически групи създава напрежение в много отношения. Не съществува реална интеграция между двете общности. Заради политическото напрежение и неразбирателството те учат в различни училища, имат различни центрове на общността,с различни очаквания и амбиции. Заради уславията, членовете на руското малцинство много често са наричани „чужденци у дома“. Обучението цели чрез симулации, ролеви игри, дискусии, кръгли маси и групови работи да запознае участниците на човешкита права на младите хора в Европа.

 

 Участници :

  • (3) като минималната възраст за участие е 18г. (горна граница – няма)
  • Английски на добро разговорно ниво
  • младежки лидери, младежки работници, младежки активисти, работещи директно с млади хора, като членове на неправителствени организации или в местни органи
  • с опит или интерес към проекти, дейности и програми, свързани с образование по правата на човека или свързани теми
  • мотивирани да развиват проекти за и с младите хора за образование за човешки права или конкретни теми за правата на човека в техните общности
  • готови са да работят в партньорство с други организации за международно сътрудничество
  • ангажирани са да вземат участие във всички фази на проекта, включително всички дейности на обучението, проследяване и разпространение
  • без ангажимент за тези дати

За своето участие, всеки участник според регламента на Еразъм+ ще получи Европейски сертификат „Youthpass“ признаващ неговото участие и придобитите умения и компетенции.

 Разходи:

По проекта се поемат следните разходи:
– 100% от настаняване и храна;
– 100% от транспортните разходи до 275 евро на човек.

Има административна такса участие, която е по 50 евро на участник.

 За да кандидатствате изпратете CV на български или английски език със снимка + мотивация, на имейл: apply@bulgarian-youth.eu . с тема Талин 04 – 11 май

За повече информация – www.youthpass.eu/en/about-youthpass/about/ .

 Краен срок: 19 март 2017г. до 10:00ч.

 Източник: Bulgarian Youth Association