Обучение за младежки работници: “Unlock your NGO’s potential through Coaching”, 20-28 април в Узана, България

Обучение за младежки работници с цел използване на повече методи и повече ефективност в работата с младите хора.

 Място: Узана, България

 Период: 20 – 28 април 2017 г.

Целта на проекта е подготвянето на младежки работници да използват метода на организационния треньор, за да развият капацитета на неправителствените организации за младежи. Обучението има за цел младежките работници да: станат по-ефективни в работата си с младите хора;  изясняват по-лесно своите стратегически приоритети; планират и структурират работни дейности и проекти.

Курсът на обучение е насочен към хора, които работят управлявайки и взимайки решения в младежки организации и неформални групи: членове на борд, координатори на проекти, организационни мениджъри, чиито лидерски компетенции зависят от капацитета и ефективното функциониране на организациите.

Цялата информация за курса, можете откриете тук.

 Всички разходи се покриват както следва: Гърция – 275 евро, Чехия – 275 евро, Сърбия – 180 евро, България – 180 евро, Румъния – 180 евро, Македония – 180 евро, Испания – 360 евро.

 За контакти: bulgaria@cetplatform.org

 Можете да кандидатствате като попълните апликационната форма тук.

 Краен срок: 25 март 2017 г.

 Източник: CET Platform Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците.