Обучения за личностно развитие в област Бургас

Възможност да кандидатствате за три двудневни безплатни обучения в с. Тополица, Бургас.

 Място: Бургас, с. Тополица

 Продължителност: 12 – 15 април 2017г.

 • Междуличностна, общностна и училищна медиация – 12 – 13 април 2017г.
 • Емоционална интелигентност и мотивация за професионална реализация 13 – 14 април 2017г.
 • Хакатон за младежки работници – 14 – 15 април 2017г.

Младежки информационно-консултантски център „Астика“ – Бургас набира участници за безплатни двудневни неформални обучения на теми свързани с личностното развитие.

 Участници:
За обученията могат да кандидатстват всички младежи между 15 и 29 години, от област Бургас.

Всеки от кандидатите може да заяви участие в едно от трите обучения:

 1. Междуличностна, общностна и училищна медиация
  (Способ за решаване на спорове и конфликти)
 2.  Емоционална интелигентност и мотивация за професионална реализация
  (Как да управляваме поведението си, взаимоотношения си с останалите, как вземаме лични решения, които водят до позитивни резултати и успех в живота)
 3.  Хакатон за младежки работници
  (Хакатонът е вълнуващо 24 часово преживяване, по време на който ще намерим решение по конкретна задача в младежката работа. Работи се в екипи в условията на конкуренция, 24 часа нон-стоп)

Местата за обучения са ограничени – за всяко обучение ще бъдат одобрени само 12 младежа.

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма.

 Краен срок: 27 март 2017 г.

 Източник: МИКЦ „Астика“