Покана за кандидатстване за подбор на Евродеск Мултиплаери

Център за развитие на човешките ресурси обявява процедура по подбор на Евродеск Мултиплаери.

Всеки кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

– Кандидатстващата организация трябва да е с нестопанска цел;

– Кандидатстващата организация е необходимо да осъществява дейности и програми, свързани с целевите групи на Програма „Еразъм+“ и Евродеск;

– Опитът в разпространяването на младежка информация е предимство;

– Организацията да разполага с достъпен офис, с цел да осигури достатъчен поток на млади хора;

– Офисът на организацията трябва да разполага с достъп до Интернет и компютърни конфигурации със следните минимални технически параметри:

  • PC Pentium 166 или по-висок;
  • 64 mb RAM;
  • 50 mb свободна памет на хард диска;
  • Windows 95, или по-висока версия;
  • монитор SVGA 14” с 800х600 пиксела и 256 цвята;

Организацията трябва да разполага със служител, който да предоставя консултации на всички, които търсят информация чрез Евродеск. Организацията трябва да е съгласна да предоставя безпрепятствено и безвъзмездно достъп до информационната база данни на всички желаещи.

Сключеното рамково споразумение с одобрените мултиплаери ще бъде със срок – две години.

Отговор за одобрените подадените заявки за включване в Мрежа Евродеск се получава в рамките на 20 работни дни след направената регистрацията в ЦРЧР .

 Кандидастването се извършва чрез попълването на формуляр, който можете да откриете тук и изпращането му пощата или куриер на адрес:

ЦРЧР – Евродеск – България

ул. Граф Игнатиев 15,ет.3

София –1000

 Краен срок: 7 април 2017 г.

 Източник: Център за развитие на човешките ресурси

YOUHub не носи отговорност за подбора на участниците.