Регионален форум „Младежко участие и гражданско задължение“, Египет

Шведски институт „Александрия“ кани млади хора от регион EU-Arab да кандидатстват за петдневен регионален форум, който да събере млади хора от Европа и  MENA, за да дискутират повишаването на политическото участие в плуралистичните общества. Основна цел на форума е да се създаде мрежа от млади хора с общи ценности в целия регион.

 Място: Александрия, Египет

 Продължителност: 29 април – 5 май 2017г.

Критерии за участие:

  • трябва да бъдат активни членове на политически партии или студенти, които правят изследвания в областта на политическите партии, политическо участие или екстремизмът и имат интерес към темата.
  • 30 участници да представляват арабския регион и ЕС.
  • възраст: 22-32 години
  • отлично владеене на английски език

 Разходи:

Всички разходи се покриват от програмите Шведски институт „Александрия“ и DEDI.

 За да кандидатствате изпратете следните документи на адрес applications@swedalex.org:

  1. Апликационна форма
  2. CV
  3. Биография /един параграф и настояща снимка/
  4. Мотивационно писмо /в рамките на 500 думи обяснете защо смятате, че трябва да бъдете поканени на форума, посочете настоящата си позиция и как участието Ви ще допринесе за развитие Ви, какво очаквате да научите по време на форума и до колко сте компетентни по следните теми – Роля на политическите партии в засилване на политическото участие в плуралистичните общества; Участието като средство за предотвратяване на екстремизма; Гражданско образование, култура и политическо участие; Изграждане на коалиции и политически мрежи./

 Краен срок: 22 март 2017г.

 Източник: Alexandria