Стани стажант в отдел Проучвания към БТВ

Ако сте студенти завършили трети курс Маркетинг, Икономика, Бизнес Администрация или друга икономическа специалност, то това е перфектната възможност да бъдете стажант в БТВ.

място на провеждане Място: София, България

период на провеждане Период: Продължителността е 3 месеца след заемане на позицията.

Възможностите, които предлага стажът са:

– да разберете как се създават и реализират рекламни кампании за популяризирането на програмата и позитивния имидж на всички канали, част от bTV Media Group;

–  имате възможност да се научите да работите с данни, да ги разчитате правилно и да правите правилни заключения.

Основните задължения на стажантите са да помагат на екипа на отдел Проучвания като:

– участват в изготвянето на доклади и справки за шестте канала и интернет сайтовете от групата на bMG Media Group;

– имат възможността да се запознаят с различни софтуери за обработка на рейтингови данни за телевизия и данни от проучвания за Интернет и радио аудитория.

Продължителността на стажа е 3 месеца и е платен, през периода на стажа, стажантът трябва да е на разположение в телевизията минимум 4 часа на ден във времевия период 09:00 – 18:00 часа, като това се уточнява с кандидатите след подготвен график.

Изискванията към кандидатите са:

– студенти, завършили трети курс в следните области: Маркетинг, Икономика, Бизнес Администрация или друга икономическа специалност;

– много добри организационни и аналитични умения;
– отлична езикова култура;
– отлично владеене на английски език;
– много добра компютърна грамотност ( MS Excel, MS Office, MS Power Point ).
 Кандидатстването се състои чрез изпращане на автобиография оттук.
краен срок за кандидатстване Краен срок: 14 април 2017 г.
YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидатите.