Стажантска програма „Аурубис“, Пирдоп

Възможност за стаж в областта на икономиката, правото и човешките ресурси в „Аурубис“,водещата интегрирана група за производство на мед и най-големият преработвател на мед в света.

място на провеждане Място: Пирдоп

Аурубис, компания за производство и преработка на мед, предлага стажантска позиция в наплавленията:

 • Човешки ресурси
 • Доставки
 • Правен отдел
 • Комуникации
 • Финансов отдел

Условия на стажа:

 • Месечно възнаграждение;
 • Храна;
 • За стажанти от региона на Средногорието, компанията осигурява и безплатен транспорт до работното място;
 • Работа по проект;
 • Напътствия от ментор

 Изисквания към кандидатите:

 • Да сте студенти в края на обучението си за бакалавър или магистри;
 • Да са студенти от специалности икономика, бизнес администрация, право, връзки с обществеността, счетоводство и контрол, финанси
 • Да сте придобили добра теоретична подготовка;
 • Да имате отлични компютърни умения – MS Office Package;
 • Владеенето на английски език е предимство.

 

 За да кандидатствате изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, описващо вашите интереси, идеи и план за бъдещо развитие на адрес jobs.bulgaria@aurubis.com. Посочете напрвлението, в което искате да стажувате и периода, за който имате възможност да бъдете на стаж, като имате предвид, че Стажантската програма протича в периода от месец юли до септември.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 09 април 2017 г.

 За контакт:

 Източник: Aurubis