Стажантска програма на Butterfly Dreamer Network

Butterfly Dreamer Network предоставя възможност за стаж на млади хора, които искат да се научат как да бъдат носители на промяната, да общуват по-добре, да водят, мотивират и да бъдат част от международно семейство на мечтатели.

 Място: онлайн + местни дейности /незадължителен/

 Продължителност: 3 месеца с начало 15 март 2017г.

Седмична заетост: 15 часа

Задължения на стажанта 

Стажантите трябва да се учат, развиват, забавляват и да помогат в организирането на дейностите на мрежата и активното младежко развитие. Някои от дейностите, в които стажантите ще са ангажирани: изследвания, PR дейности, социални медии, съобщения за пресата, планиране на събития и координация, онлайн движения и уебинари, финансови дейности (намиране на спонсорства – умения за водене на преговори), корпоративна социална отговорност, комуникация, сътрудничество с другите стажанти, логистични (работа с бази данни и информация), и т.н.

 Изисквания към стажанта:
• Възможност за управление на множество задачи и да спазва сроковете,
•  Широко скроен, за да си взаимодейства с хора от различни страни и култури
• Добри познания по английски език (писмено и разговорен)
• Добра компютърна грамотност (Excel, Power Point, Word)
• Възможност за гъвкав график ~ 15 работни часа на седмица
• Работи самостоятелно или с ограничен надзор
• Добри организационни и планови умения
• внимателни към детайлите и отговорен
• Предишен опит в неправителствени организации може да се счита за предимство
• Предишен опит в комуникацията може да се счита за предимство

След стажа

Със всеки стажант е сключен договор за доброволчество. При успешно завършване на стажа, организацията ще предостави Сертификат за завършване, препоръка или / и ще подпише допълнителни документи, които могат да бъдат необходими (напр. за университет).

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма и заедно с Вашето CV ги изпратете на адрес office@butterflydreamer.eu.

 Краен срок: 12 март 2017г

 Източник: Butterfly Dreamer Network