Стипендии „Фулбрайт“ за бакалaври, магистри и докторанти

Програма „Фулбрайт“ предоставя стипендии на български студенти, учени, професионалисти и представители на неправителствения сектор да специализират, преподават и извършват научни изследвания в САЩ.

Стипендии „Фулбрайт“ за преподвателска и изследователска дейност  дават възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е достъпна за всички области на науката и изкуствата с изключение на клиничната медицина и стоматологията.

Изискванията са: българско гражданство, защитена докторска степен, добро владеене на английски език, добро здравословно състояние.

 Можете да кандидатствате като попълните онлайн формуляра тук и към него прикачите и съответните документи.

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Достъпна за всички кандидати от областта на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца).

Изискванията към кандидатите са: българско гражданство, отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността), защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2017 г, добро здравословно състояние и възраст под 40 години.

 Можете да кандидатствате като попълните онлайн формуляра тук и към него прикачите и съответните документи.

Стипендиите за изследователска или научна дейност дава възможност на млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура да работят в престижни университети и институти в САЩ. До участие в конкурса се допускат кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за срок от 6 месеца.

Изискванията към кандидатите е да имат българско гражданство; най-малко 81 точки на iBT TOEFL; изследователският проект трябва да бъде значим за съответната научна сфера и осъществим в рамките на програмата; кандидатите трябва да са в добро здравословно състояние и на възраст под 40 години.

 Можете да кандидатствате като попълните онлайн формуляра тук и към него прикачите и съответните документи.

Стипендията за развитие на гражданското общество е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Изискванията към кандидатите са: българско гражданство; отлично владеене на английски език; минимум бакалавърска степен, добро здравословно състояние.

 Можете да кандидатствате като попълните онлайн формуляра тук и към него прикачите и съответните документи.

 Краен срок: 8 май 2017 г.

Стипендията „Хюбърт Х. Хъмфри“  дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ. Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика и много други.

Изискванията към кандидатите са: българско гражданство; отлично владеене на английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL); защитена бакалавърска степен; минимум 5 години стаж по специалността; добро здравословно състояние и възраст под 50 години.

 Можете да кандидатствате като попълните онлайн формуляра тук и към него прикачите и съответните документи.

 Краен срок: 1 септември 2017 г.

Стипендии „Фулбрайт – Шумен“ се администрира от Комисията за образователен обмен между Белгия, Люксембург и САЩ. Тя дава възможност на европейски лектори, изследователи и студенти (след бакалавърска степен), администратори в областта на висшето образование, специалисти в сферата на европейската интеграция и трансатлантическото сътрудничество да извършват изследователска дейност, обмен на опит и да се обучават в акредитирани американски институции. Проектите по програмата трябва да се фокусират върху отношенията между Европейския Съюз и САЩ, европейските политики, европейските институции и трансатлантическото сътрудничество.

Повече информация за програмата и стипендията можете да откриете тук.

 Краен срок: 1 декември 2017 г.

 Източник: Българо-американска комисия за обмен

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците.