Стипендии за магистратури и докторантури в Корея 2017

Правителството на Република Корея предоставя пет стипендии на български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” или образователна и научна степен „доктор”, считано от септември 2017 г.

Стипендии: 5 броя

Видове: за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” или образователна и научна степен „доктор

Одобрените кандидати ще бъдат освободени от заплащане на такса за обучение, ще им бъдат предоставени двупосочни самолетни билети, месечна издръжка и медицинска застраховка.

Заинтересованите лица могат да намерят следните необходими формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на страницата на Посолството на Република Корея в България:

  • Насоки за кандидатстване
  • Формуляр за кандидатстване
  • Списък на университетите и специалностите
  • Въпроси и отговори

 

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят  и изпращат необходимите документи съгласно изискванията:

–      Дипломата, академичната справка и акта за раждане трябва да бъдат с апостил.

–       Подава се само един комплект документи, включително и една запечата препоръка (recommendation letter)

 За да кандидатствате, трябва да и да подадете всички необходими документи на адрес: Драган Цанков 36, Интерпред ,блок А, етаж 7, 1057, София, България

 Крайният срок за подаване на документи е 10 март 2017 г.

 За контакти  и информация:  тел. 02 971 2181 – посолство на Р. Корея в София или korean-embassy@mofa.go.kr.

 Източник: Посолство на Република Корея в България