Стипендии за обучение от Република Латвия

Държавната агенция за развитие на образованието на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипендии за обучение и научни изследвания, както и за участие в летни семинари, в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2017-2018 година.

 Място: Латвия

 Участници:

Стипендиите са предназначени за студенти, докторанти, изследователи и преподаватели, граждани на Република България.

  1. Стипендии за обучение и научни изследвания

Продължителност на стипендиите:

  • за бакалаври, магистри и докторанти са с продължителност 10-11 месеца
  • за изследователи са с продължителност до 5 месеца.

Формулярът за кандидатстване и необходимите документи за стипендии за обучение или изследвания трябва да бъдат предоставени на Държавната агенция за образователно развитие (VIAA)  чрез онлайн системата за кандидатстване, която е отворена от 1 февруари 2017 година.

 Повече информация за процедурата за кандидатствате можете да намерите тук.

 Краен срок: 1 април 2017 г.

2. Летни училища

Необходимите документи за летните училища за студенти и академичен състав трябва да бъдат изпратени директно до организаторите на летните училища.

 Повече информация за процедурата за кандидатствате можете да намерите тук.

 Краен срок: 4 май 2017 г.

 Източник: Министерството на образованието и науката