Стипендии за обучение в Словакия

Република Словакия дава възможност на студенти, докторанти, университетски преподаватели да се обучават във Висше учебно заведение в Словакия.

 Място: Словакия

 Продължителност: от 1 до 10 месеца

 1. за студенти
 • начало – най-ранна дата на пазопчавен 1 септември, най-късна дата 1 април
 • приключване – 31 август 2017г.
 1. за докторанти
 • начало – най-ранна дата на пазопчавен 1 септември, най-късна дата 31 август
 • приключване – 30 ноември 2018г.

Националната стипендиантска програма на Словашката република, финансирана от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република, която е определена и за подкрепа на мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висшите училища, научни и художествени работници за престой в словашките висши училища и изследователски институти е отворена за подаване на молби за академичната 2017/2018 г.

 Участници

 1. Студенти
 2. Докторанти
 3. Международни университетски преподовотели, изследователи и артисти

 Разходи:

Стипендията е предназначена за покриване на разходите за живот на стипензиантите, т.е. разходите, свързани с престой в Словакия (храна, настаняване и т.н.), по време на обучението, научните изследвания / художествено или преподаване престой в университетите и в научните изследвания organisations3 в Словакия. Притежателите на стипендия могат да попитат за помощ по отношение на настаняването и формалности, които са свързани с въвеждане и престой на територията на Словашката република .

Студенти – 350 €

Докторанти – 580 €

Международни университетски преподовотели, изследователи и артисти:

 • без докторска степен и по-малко от 4 години в университета на някою от длъжностите – 580 €
 • с докторска степен и по-мялка от 10 години опит в униреститета – 850 €
 • с докторска степен и повече от 10 години опит в униреститета – 1,000 €

 За да кандидатствате регистрирайте се и попълнете апликационните форми.

Научете повече за порграмата и изискваните документи тук.

 Краен срок: 30 април 2017 г., 16.00 ч.

Източник: National Scholarship Program